Fokkerij

De fokstal van Stoeterij Duyselshof wordt geleid door Kees Oosthoek. Hij is samen met 2 medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Op het bedrijf zijn circa 20 eigen fokmerries gehuisvest in ruime boxen. Verder is er plaats voor 60 jonge paarden, die opgroeien in groepshuisvesting.

De fokkerij heeft zo’n 15 hectare grasland tot haar beschikking voor de merries met hun veulens. En bij de opleidingsstal nog eens 16 hectare grasland voor de jonge paarden.

De kans op een getalenteerd veulen wordt volgens ons vergroot door eisen te stellen aan het materiaal waarmee je fokt. De merries waarmee wordt gefokt, hebben zich allemaal in de sport bewezen.

Het is de bedoeling dat de paarden op 3-jarige leeftijd doorstromen naar de opleidings-stal voor hun opleiding tot springpaard.