Fokkerij

De fokkerij van Stoeterij Duyselshof wordt geleid door Kees Oosthoek. Hij is samen met 2 medewerkers verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Op het bedrijf zijn circa 20 eigen fokmerries gehuisvest in ruime boxen. Verder is er plaats voor 60 jonge paarden die opgroeien in groepshuisvesting.

De fokkerij heeft zo'n 15 hectare grasland tot haar beschikking voor de merries met hun veulens. En bij de opleidingsstal nog eens 16 hectare grasland voor de jonge paarden.

De kans op een getalenteerd veulen wordt volgens ons vergroot door eisen te stellen aan het materiaal waarmee je fokt. De merries waarmee wordt gefokt hebben zich allemaal in de sport bewezen.

Het is de bedoeling dat de paarden op 3-jarige leeftijd doorstromen naar de opleidingsstal voor hun opleiding tot springpaard.

De paarden op onze fokkerij zijn:

Fokmerries                                Golden Oldies 

Veulens    Jaarlingen   2-jarigen   3-jarigen

                                                       

Eventueel met een tekst er op

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lees meer